PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja STUDIA DIVA in spletne strani www.salon-diva.si so sestavljeni v skladu z Zakonom
o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Obligacijskega zakonika RS.
Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike kozmetični storitev in na vse oblike
uporabe spletne strani www.salon-diva.si.
Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.salon-diva.si je podjetje STUDIO DIVA, Petra Medved
Kavaš s.p., Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota.
Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z obiskom salona ali z uporabo spletne strani
www.salon-diva.si sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA

Sedež podjetja: DIVA, salon kozmetike, lepote in dobrega počutja, Staneta Rozmana 3, 9000 MS
Matična številka: 8428085000
Davčna številka: 77200756
Zavezanci za DDV: NE

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2. točko
1.odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan. Plačilo za katerokoli
storitev je samo gotovinsko.
DIVA, Petra Medved Kavaš s.p. si pridružuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez
predhodnega obvestila.

DARILNI BONI

Omogočamo vam nakup darilnih bonov. Darilni bon je izdan v poljubno željeni vrednosti (v evrih) ali
za določeno storitev. V primeru da je vrednost storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora
imetnik darilnega bona razliko doplačati. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim
bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče kupiti na
sedežu podjetja DIVA, Petra Medved Kavaš s.p., Staneta Rozmana 3, 9000 M. Sobota.
Plačilo darilnih bonov je možno samo z gotovino. Veljavnost bonov je zapisana na
darilnem bonu.
DIVA, Petra Medved Kavaš s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga na sedežu
podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon
ponarejen. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. DIVA,
Petra Medved Kavaš s.p. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev z darilnimi boni brez
posebne najave.

PLAČILO NA OBROKE

Plačilo na obroke ni mogoče.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je
kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in
ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku
nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih
strani.
Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli,
brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja
uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran, so v zakonsko
dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine
spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način
reproducirati, razen v primeru našega pisnega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE TERMINA

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko elektronske
pošte: info@salon-diva.si ali izrečena po telefonski številki 041 343 402. Že potrjeno rezervacijo lahko
prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali
v primeru, da se stranka ne pojavi, ima DIVA, Petra Medved Kavaš s.p., pravico zaračunati odškodnino
za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:
• v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere
je ustno oziroma pisno privolil;
• pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim
zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti
podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki
bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
• biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
• spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

PRITOŽBE IN SPORI

Studio DIVA, Petra Medved Kavaš s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja kvalitetno in strokovno
ter v skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za
opravljanje higienske nege in drugih podobnih dejavnosti). Skladno s temi usmeritvami si podjetje
prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik salonskih storitev in uporabnik spletne strani www.salon-
diva.si pritožbo poda preko elektronske pošte: info@salon-diva.si. Postopek obravnave pritožbe je

zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.
Podjetje DIVA, Petra Medved Kavaš s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori
rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe kozmetičnih storitev in spletnega mesta oziroma
teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in
pravne postopke pristojno sodišče v Murski Soboti.